VELKOMMEN TIL

SO VETRHUS

Vår ambisjon er å skape verdier for våre selskap gjennom aktivt eierskap og innovasjonskraft

Vi driver med forretningsutvikling, eiendomsutvikling, arbeidsoppfølging, kurs og kompetanseheving innen transport- og entreprenørbransjen.
SO Vetrhus AS er morselskap for et av Norges største privateide transportkonsern. Gjennom transportkonsernet tilbyr vi hovedsakelig transporttjenester knyttet til tørrbulk.
SO Vetrhus AS er i tillegg hovedaksjonær i TK-Gruppen AS, Futurum Norge AS og Motora AS.

Gjennom drift av våre selskaper arbeider vi kontinuerlig med å ta bærekraftsansvar, ved å ta miljøbevisste valg. Vi følger utviklingen innen gass- og el-drevne biler og arbeider for tiden med miljøfyrtårn- og isosertifisering av våre selskaper. Vi fokuserer på samarbeid med kunder og leverandører for økt bevissthet rundt bærekraft og grønn drift i alle ledd.

0
mill

Omsetning i konsernet i 2023

0

Ansatte

0

Selskaper

0

Eiendommer

TRANSPORT

Ledende bulktransportør, med over 200 egne vogntog som leverer logistikktjenester i hele Europa. Vi er spesialister på transport av tørrbulk, leverer tjenester til store og små kunder og vi leverer også komplette logistikktjenester som ivaretar en større del av våre kunders logistikk kjede. Dette gjennom å tilby transport av gods i både åpne og lukkede traller.

EIENDOM

SO Vetrhus Eiendom AS har som hovedmålsetning å drive eiendomsutvikling for egne selskaper, samt besitte eiendommer som muliggjør synergier mot kundebasen vår. Gjennom eiendomsselskapene i Gismarvikvegen arbeider vi med drift av øvrige selskap både innen transport, opplæring og forebyggende ungdomsarbeid gjennom fritids-/motorklubben Haugaland Motorklubb.

TK GRUPPEN

TK Gruppen AS er en av landets største kompetanseleverandør til transport,- entreprenør – og logistikkbedrifter. TK Gruppen består av mange ulike selskaper og tilbyr et bredt utvalg av de fleste førerkortklasser samt relevante kurs knyttet til å ta førerkort. Vi tilbyr også flere typer rådgivende tjenester gjennom et bredt landsdekkende nettverk av kompetente konsulenter og selskaper.

SO Vetrhus Drift AS

SO Vetrhus Drift AS er et driftsselskap for interne merkantile tjenester, samt eierskap i maskiner og utstyr til bruk i øvrige selskaper.

Futurum Norge AS

Futurum Norge vil gi mennesker som har falt ut av utdannings- eller arbeidsliv en mulighet til å få kompetanse, og slik finne sin vei til yrke- og arbeidsliv som aktive og selvstendige samfunnsborgere.

Futurum Norge ønsker å tilrettelegge for økt gjennomføring i videregående opplæring. De tilbyr praktiske kurs, opplæring og oppfølgning ut i arbeidslivet for de som ikke finner seg til rette i gjennom det ordinære tilbudet.

Motora as

Motora ble først etablert som Traktor & Maskin AS i 1971, og har siden oppstarten fokuserer på salg, service og reparasjon av småmaskiner som ATV og UTV til både proff- og privatmarkedet.
Lokalisert i tilrettelagte lokaler med butikk og verksted på Frakkagjerd er de merkeforhandler av Polaris på Haugalandet og omegn.

NYHETER

FØLG OSS