Motora AS

Motora står for salg og service av småmaskiner og landbruksredskaper mot både proff og privatmarkedet. Selskapet driver med salg av ATV, redskap og deler i tillegg til montering og reparasjoner.

Tanken bak selskapet er at Motora skal være mer enn bare butikk; en komplett salgs- og servicevirksomhet hvor kundene kan få hjelp til det meste, enten det gjelder kjøp av riktig produkt, montering eller reparasjoner.

Svein Ove Vetrhus er styreleder og eier, og bidrar til forretningsutvikling og vekst innenfor ulike segmenter som strategi og rådgivning.

«Bakgrunnen for mitt engasjement i Motora A/S er markedsmulighetene som dukker opp med å levere gode produkter i kombinasjon med god service. Sammen med dyktige og motiverte medarbeidere, har vi stor tro på fremtiden til selskapet.»

Deler av næringseiendommen på Gismarvik er leid ut til bl.a Motora A/S. Motora vil dessuten være en viktig aktør til motorklubben, som ønsker å bidra med utstyr og maskiner, finansielle midler og ikke minst dele sin kompetanse med ungdommen.