EIENDOM

SO Vetrhus Eiendom AS har som hovedmålsetning å drive eiendomsutvikling for egne selskaper, samt besitte eiendommer som muliggjør synergier mot kundebasen vår. Gjennom eiendomsselskapene i Gismarvikvegen arbeider vi med drift av øvrige selskap både innen transport, opplæring og forebyggende ungdomsarbeid.

Målet er å utvikle eiendommer som bidrar til å styrke Haugalandet som et attraktivt og fremtidsrettet område, særlig innen industri-, transport-, og logistikksektoren. Gjennom SO Vetrhus Eiendom AS investerer vi i fast eiendom på Haugalandet hovedsakelig rettet mot tomter og bygg som faller inn under sektoren vi arbeider mot. Målet er å ha eierskapsinteresser i alle eiendommer der alle våre selskap har lokasjon, både lokalt og nasjonalt. SO Vetrhus Eiendom AS skal være en langsiktig og ansvarsbevisst eiendomsutvikler.

Frakkagjerdvegen 124 AS

Eiendommen er lokalisert i Tysvær kommune i Rogaland. Her er selskapet Motora AS lokalisert, med butikk, verksted og servicevirksomhet rettet mot småmaskiner og landbruksredskaper. Motora AS benytter seg av næringseiendommen på Odland industripark og på denne måten drar en synergier mellom driften av de ulike selskapene.

Gismarvikvegen 195 AS

Eiendommen er lokalisert i Odland Industripark i Tysvær kommune. Her er hovedkontoret til SO Vetrhus AS, fritidsklubben Haugaland Motorklubb samt verksted og base for transportselskapet BakkSo AS, lokalisert.

Gismarvikvegen 201 AS

Også denne eiendommen er en del av Odland industripark og er tilrettelagt med moderne verkstedfasiliteter for service og vedlikehold av våre transportkjøretøy