SO Vetrhus Drift

SO Vetrhus Drift AS er et rent driftsselskap med merkantilt ansatte, drifts- og kantinepersonell og bygnings- og eiendomsansvarlige.

Selskapet er lokalisert i Odland Industripark på Gismarvikvegen 195. Her ligger også hovedkontoret til SO Vetrhus AS, og her ledes mange av de øvrige selskapene fra.

SO Vetrhus Drift AS leverer tjenester til øvrige selskaper gjennom utleie av maskiner og personell til selskapene Futurum Norge AS og Haugaland Motorklubb.