Futurum Norge AS

Futurum Norge tilbyr tilrettelagt opplæring mot yrkeslivet, og gir mennesker som har falt ut av utdannings- eller arbeidsliv en mulighet til å få kompetanse, og slik finne sin vei tilbake til yrke- og arbeidsliv som aktive og selvstendige samfunnsborgere.

I Futurum Norge tilrettelegger de for økt gjennomføring i videregående opplæring. Vi tilbyr praktiske kurs, opplæring og oppfølgning ut i arbeidslivet for de som ikke finner seg til rette i gjennom det ordinære tilbudet.

I tillegg til kursbevis innen anleggsmaskiner som gir kompetanse næringslivet søker.

Gjennom samarbeidspartnere søker de kompetanseheving og utvikling innen pedagogisk tilnærming. Vårt fokus er å se det hele mennesket og la den enkelte selv finne forme sin egen fremtid. Vi søker potensialet i enkeltindividet, og må derfor hele tiden arbeide for god og trygg relasjon mellom oss og de vi møter. Gjennom dette vil en oppleve mestring og tro på at en kan oppnå kompetanse og et yrkesaktivt liv.