Miljøvennlig Næringslivssamarbeid: NOAH og ASKO Maritime Revolusjonerer Transport

I en milepæl for norsk næringsliv forener avtalen mellom NOAH og ASKO Maritime miljøansvar med innovativ transport. Gjennom bruk av elektriske sjødroner og omfattende omlegging av transportsystemet viser dette samarbeidet veien mot en grønnere fremtid.

Ordføreren i Holmestrand, Elin Gran Weggesrud, roste norsk næringslivs miljøansvar under avtalelanseringen mellom NOAH og ASKO Maritime. Den viktige avtalen fokuserer på bruk av elektriske sjødroner fra ASKO Maritime for å frakte flyveaske fra Moss direkte til Langøya, med en stor omlegging av transportsystemet for å støtte dette. Tove Sjøblom fra NOAH Solutions la vekt på samarbeidets rolle for å bevege seg mot en elektrisk og mer miljøvennlig transport.

Den symbolske datoen 19. april markerte ikke bare undertegnelsen av avtalen mellom NOAH og ASKO, men også starten på byggingen av kaianlegget på Langøya, markert med en omvisning for ordførerne i Holmestrand og Horten. Stuhr Sjøblom framhevet verdien av sektorsamarbeid og verdikjedeintegrasjon for betydelige klimaendringer, og så dette som et overbevisende eksempel på fruktbart samarbeid på tvers av bransjer.

Har du noen spørsmål?
Ta kontakt for en hyggelig prat.