Historien

SO Vetrhus AS eies av Svein Vetrhus som er hovedaksjonær i alle selskapene i konsernet. I dag har SO Vetrhus AS vokst til å bli et ledende konsern innen transport- og kompetansetjenester, en aktør innen eiendomsinvesteringer og utvikling av kurs, kompetanse og arbeidsoppfølging rettet mot blant annet transport- og entreprenørbransjen.

Svein Ove Vetrhus har så lenge han kan huske hatt interesse fro motor og kjøretøy, og det har alltid vært en viktig del av livet. Derfor ble det også en naturlig vei å gå da valg av yrke stod for døren i ungdomsårene. Han er utdannet mekaniker for tunge kjøretøy og tok etter hvert utdanning som yrkessjåfør.

Etter ti år som lastebilsjåfør i det som den gang het Haugaland Billag, startet han i 2001 på trafikklærerutdannelsen og ble siden trafikklærer i Haugaland Transportskole. I 2005 kjøpte han Haugaland Transportskole som den dag i dag sørger for god trafikkopplæring på Haugalandet. To år senere ble Transportkompetanse Haugesund AS opprettet, som senere ble til TK Gruppen AS. I dag er TK Gruppen AS en av landets største kompetanseleverandør til transport- entreprenør- og logistikkbedrifter.
Svein Ove er i dag styreleder i alle selskaperi TK Gruppen, men er ikke involvert i den daglige driften.

I fortsettelsen har utvikling av transporttjenester og utvikling av eiendom blitt en større del av virksomheten på Haugalandet. Engasjementet for nærområdet har vokst seg større med tiden, og i 2021 åpnet dørene for Haugaland Motorklubb i Gismarvikvegen 195. Tanken bak oppstarten av denne var å skape en trygg arena for barn og unge med motorinteresse, og som ønsker et sted å høre til på fritiden. Klubben er i dag registrert i frivillighetsregisteret og er driftet av et eget styre og daglig leder.

Selv fortsetter Svein Ove som forretningsutvikler for sine selskaper, og er hovedsakelig stasjonert på næringseiendommen i Odland Industripark.

Organisasjonskart