SO Vetrhus AS

SO Vetrhus Invest

Gjennom selskapene SO Vetrhus eiendom og SOGT Invest investerer vi i eiendom og private selskaper på Haugalandet.

Målet er å utvikle eiendommer som bidrar til å styrke Haugalandet som et attraktivt og fremtidsrettet område, særlig innen industri- og transportsektoren. Gjennom SO Vetrhus eiendom investerer vi i fast eiendom på Haugalandet, med fokuset rettet hovedsakelig på tomter og bygg innen anleggs- og industrisektoren. Målet fremover er å ha eierskapsinteresser i alle eiendommer der våre ulike selskap har lokasjon. SO Vetrhus Eiendom skal være en langsiktig og ansvarsbevisst eiendomsutvikler.

Gjennom selskapet SOGT Invest, investerer vi i innovative selskap hvor vi ser muligheter for vekst og verdiskapning. Selv om selskapet ofte er forbundet med transport- og industrisektoren, har vi også interesse for andre bransjer hvor det er mulig å bygge oppunder en gründervirksomhet. I tillegg til å gå inn på eiersiden, bidrar vi også med kunnskap og forretningsutvikling til selskapene.Har du noen spørsmål?
Ta kontakt for en hyggelig prat.